Co je trend a co je móda?

Schopnost odhalit a správně odhadnout trendy, které ovlivní blízký, ale i dlouhodobý vývoj byznysu je v gastronomii podmínkou dlouhodobého přežití. Na to, abyste rozpoznali rozhodující trendy, nemusíte být profesionální marketér nebo člověk s nadpřirozenou intuicí; stačí se pouze neustále dívat kolem sebe. Avšak i dívat se je třeba umět.

1. Rozlišujte trend a aktuální módu

Trend není krátkodobá mánie, ale směr, který tu je a ještě zůstane. Nedejte se oklamat velkou vlnou nadšení, která ho provází a nebo obrovskou marketingovou podporou některých firem. Až tendence, které přetrvávají a posilují se i po opadnutí první vlny euforie, se mohou stát skutečným trendem.
Období francouzských bagetových pekáren po revoluci bylo klasickým příkladem momentální módy. A skutečnost, že se většina z nich neuživila, zase klasickým důsledkem standardního mylného zaměnění momentální (v tomto případě „bagetové“) módy za trend.


2. Všímejte si i nenápadného trendu

Ne všechny trendy se projevují velkým haló-efektem. Některé jsou navenek nevýrazné, protože je marketingově „netlačí“ žádná velká firma, mají ovšem obrovskou hybnou sílu. Pokud je dokážete odhalit, mohou být pro váš byznys daleko důležitější než ty veřejně prezentované a podporované.


3. Nepleťte si trend a jeho projev

Freshe nejsou trend. Ať jsou jakkoli moderní a i když pravděpodobně zůstanou v nabídkových menu nadlouho, samotné trendem nejsou. Může jím být hybná síla, která je za nimi – zájem zákazníků o zdravé, čerstvé, v okamžiku podávání připravené výrobky. Zdravá strava a wellnes jsou trendy. Freshe jsou produkty, které jsou jejich konkrétním důsledkem. Pokud tedy tvoříte koncepci, postavte ji na reálných základech – třebas na myšlence wellnes. I když dnes to pro vás bude v praxi možná znamenat freshe a smoothies, zítra to mohou být například bylinkové čaje a vitamínové funkční nápoje.


4. Neřiďte se konkurencí

I když pro vás může být konkurence zdrojem inspirace a určitě ji musíte sledovat, nesklouzněte do přesvědčení, že to, co dělají dva vaši konkurenti je trend. Dříve nebo později se takovýto přístup změní v kopírování jiných, které tak sami dosadíte do pozic udavatelů trendů.


5. Podrobně sledujte podobné odvětví

Hraniční odvětví, především hoteliérství, cestovní ruch a potravinářství jsou s gastronomií velmi úzce provázané, proto byste měli dění v nich pozorně sledovat. Boom Kuby jako dovolenkové destinace kromě jiného znamená, že se následně v gastronomii vytvoří velká poptávka po karibských nápojích, mojitě a atmosféře salsy. Uvedení řady bio produktů a speciálních nebo etnických potravin v Tescu se zase projeví rozšířením povědomí a postupnou změnou preferencí i vašich zákazníků. Jste připravení na zákazníky, kterým už v bufetu nestačí šunková rolka, když si díky nabídce supermarketů navykli na balzamikový ocet, modré francouzské sýry a biologický hoummous?


6. Pozorujte dění v ostatních branžích

Všechno souvisí se vším, jak praví klasik, a tak vám nezbývá nic jiného, než sledovat  i odvětví, která jsou barům či restauracím na první pohled na hony vzdálené. Především informační technologie, telekomunikace, móda a design. I když jste pouze „obyčejná“ sídlištní donáška pizzy. Pokud se dnes vaši klienti shromažďují na sociálních sítích a komunikují nejčastěji elektronickou poštou, může se lehko stát, že bez prezentace naFacebooku a možnosti objednávat přes web nebo email to budete moci za rok – dva zřejmě rovnou zabalit.


7. Mějte vždy přehled o všeobecných souvislostech

Gastronomie je jeden z oborů, které výrazně odrážejí celkové dění, především ekonomické, technologické a kulturní. A, i když se vás možná přímo netýkají, důležité události a vývoj vás mohou výrazně ovlivnit. Jestliže světem a zemí hýbe ekonomická krize, neměli byste tento fakt ignorovat, i když ve vašem podniku ho naštěstí nijak nepociťujete. Je to například dobrý důvod na skutečně opatrné zvážení plánů velké expanze, která by se při snížení kupní síly obyvatelstva mohla zanedlouho ukázat jako velmi riziková. Pokud, pravda, zrovna nepodnikáte v krizi odolném segmentu superluxusu.


8. Nepřeceňujte tendence, které se líbí vám

Fakt, že jste vyznavačem růžového na ledu a vaše manželka mu též dává přednost i před archivním Bordeaux, ještě neznamená, že z něj budou u vytržení i vaši štamgasti. Neradi si to připouštíme, ale osobní preference nového stylu z něj ještě neudělá trend.


9. Neignorujte trendy, které vás neoslovují

Druhá strana té samé mince. I když jsou pro vás salátové listy synonymem jídla bez chuti a vůně, vaši zákazníci mohou zdravou stravu vnímat jako nevyhnutelnost. Což samozřejmě neznamená, že ve vaší Hospodě u Švejka musíte zřídit salátový bar. Úplné ignorování trendu wellness by se vám ovšem mohlo draze vymstít.


Autor článku: Monika Pavlová  gastroportal.org


 

Jste majitel restaurace?

Objednávejte
        všechny suroviny
  pro Váš provoz
   za příznivé ceny
a na jednom místě!

Jste gastro dodavatel?

Oslovte
        najednou
   velké množství
    zákazníků!
Copyright © WKH.cz 2012
tvorba www stránek People For Net a.s.